Skötsel och Underhåll

Utemiljön - Ett ekonomiskt värde!

Utemiljön representerar ofta ett kapital som skall förvaltas. En anläggning är i hög grad beroende av att skötas och underhållas för att bevara och utveckla sitt värde. Ett värde som kan vara både av ekonomisk och skönhetsmässig karaktär.

Upplevelsevärdet
Många gånger skapas stora delar av de arkitektoniska och rumsliga kvaliteterna i utemiljön under skötseln. Genom rätt skötselåtgärd vid rätt tillfälle blir utemiljön en källa till trivsel och inspiration.Att sköta en utemiljö är inte bara att klippa gräs och att se till att buskarna inte skymmer utsikten. Det handlar om beskärning, trädvårdsplaner, gödningsscheman och miljötänkande. Därför är det en enorm skillnad mellan en entreprenör som bara klipper gräs och skottar snö och ett riktigt trädgårdsföretag med välutbildad personal.

Uppdragen 

Vi erbjuder årsbaserad skötsel liksom sporadiska insatser allt efter behov och önskemål. Våra uppdragsgivare är privata trädgårdsägare, bostadsrättsföreningar och företag.

Vad gör vi?
Vi sysslar bl.a. med gräsklippning, ogräsbekämpning, städning, beskärning, vattning, gödsling och plantering. Om vintern byter våra maskiner skepnad från sommarutrustning till vinterutrustning. Liksom vi sköter våra kunders ytor på sommaren, sköter vi dem på vintern. Då sköter vi all snöröjning från gårdsplaner och parkeringar till handskottning av den lilla entrén och halkbekämpar vid behov.

Grönyteskötsel

Vi ansvarar för skötsel av många, anläggningar och utomhusmiljöer. Vi börjar förbereda gräsmattorna redan tidigt på våren med kalkning och gödsling. Även vertikalskärning utförs när det behövs.

Hushållsnära tjänster

Hur skulle det kännas att komma hem till en välskött trädgård efter en stressig dag? En sak att stryka från att-göra-listan...Visst vore det skönt att få avlastning med trädgårdsarbetet ibland? Du får professionell hjälp med gräs- och häckklippning, bevattning, beskärning, ogräs, uppröjning, mm.Nu kan ni som privatperson få hjälp med den löpande skötseln av er trädgård till halva timkostnaden. Exempel på sysslor som innefattas är. Ogräsrensning, häck- & gräsklippning, snöskottning. 

För utförligare information var god ring oss så berättar vi mer.

Gardenstaging - Vad är det?

Er exteriöra hjälp vid en bostadsförsäljning. Vi ger vår syn på er utemiljö och er bostads utvändiga status. Det kan vara småsaker som med relativt enkla medel rättas till och gör att det slutliga försäljningspriset överträffar alla förväntningar. Med ord som välvårdat, välansatt, nymålat, högtryckstvättat, klippt & beskuret beskriver i korthet denna tjänst och dess innebörd. Hör av i början av er säljcykel så åker vi ut och tittar på fastigheten..