Beskärning - Ger en pigg ungdom och en kraftfull åldring

Beskärning av fruktträd görs för att sol och luft skall nå in till blad, blommor och frukt. Om fruktträden gallrar på rätt sätt fär de grenar som blir kvar mer kraft och orkar bära färre men större och bättre frukt. Beskärning kan ha andra syften. Det kan vara växter som har planterats för tätt som nu har blivit för stora. Vilket skälet än är så har vi kunskapen att vid rätt tillfälle på året beskära just era träd och buskar.

trädgård