Rutavdrag

Hur skulle det kännas att komma hem till en välskött trädgård efter en stressig dag? En sak att stryka från att-göra-listan...


Visst vore det skönt att få avlastning med trädgårdsarbetet ibland? Du får professionell hjälp med gräs- och häckklippning, bevattning, beskärning, ogräs, uppröjning, mm. Nu kan ni som privatperson få hjälp med den löpande skötseln av er trädgård till halva timkostnaden.

När du beställer trädgårdsunderhåll av oss fakturerar vi dig med hänsyn till detta och begär ut den del som du är berättiga till av skatteverket. Vi rår om allt det praktiska: Du behöver inte fylla i några blanketter eller stå för betalningen – vi ordnar allt med skatteverket!


Rotavdrag i trädgården?

Javisst kan ni utnyttja detta. Skattetekniskt fungerar det precis som de hushållsnära tjänsterna med den skillnaden att skatteavdraget är 30% utav arbetskostnaden.