Rutavdrag

Hur skulle det kännas att komma hem till en välskött trädgård efter en stressig dag? En sak att stryka från att-göra-listan...

Visst vore det skönt att få avlastning med trädgårdsarbetet ibland? Du får professionell hjälp med gräs- och häckklippning, bevattning, beskärning, ogräs, uppröjning, mm. Nu kan ni som privatperson få hjälp med den löpande skötseln av er trädgård till halva timkostnaden. 

Exempel på sysslor som innefattas är. Ogräsrensning, häck- & gräsklippning, snöskottning. För utförligare information var god ring oss så berättar vi mer.

Rotavdrag i trädgården?

Javisst kan ni uttnyttja detta. Skattetekniskt fungerar det precis som de hushållsnära tjänsterna. Nedan följer en del av de saker som generar avdrag med 50% på vår arbetskostnad:

ALTAN - SMÅHUS
Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion. 

BOSTAD I UTLANDET
Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion för hushållstjänster och ROT-arbeten som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

DRÄNERING
Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet.

FASAD- & TAKTVÄTT
ger rätt till skattereduktion.

GRUND — ÅTGÄRDER PÅ KRYPGRUND
Åtgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.

GRÄSMATTA
Anläggning av gräsmatta kan ge rätt till skattereduktion om det görs som: återställning efter dräneringsarbete.

HÄNGRÄNNOR
Byte av hängrännor ger rätt till skattereduktion. Rensning av hängrännor ger också rätt till skattereduktion.

MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP
Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet.

MARKARBETEN — STEN/PLATTLÄGGNING
Sten- eller plattsättning i trädgården ger generellt sätt inte rätt till skattereduktion. Har man utfört andra Rot-arbeten som skadat stenytor får man återställa & komplettera söndriga stenar

MÅLNINGSARBETEN — SMÅHUS
Målningsarbeten ger rätt till skattereduktion.

SKADEDJUR
Arbetskostnad för byggtjänster som vidtas för att reparera efter skadedjurens framfart ger rätt till skattereduktion. 

TRAPPA
Reparation eller byte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion.

UTBYGGNAD — FÖRRÅD
Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.